หัวเก๋ง ISUZU NPR ตาเพรช 

หัวเก๋ง NISSAN CONDOR V3 ใบปัด 

เครื่องยนต์ 6BG TURBO 230 PS